Postduiven Centrum Drachten en omgeving
Nieuwe vereniging een feit: "Postduiven Centrum Drachten en omstreken" te Drachten

 

Ruim een jaar geleden hebben we als P.V. De Rode Doffer en P.V. Vice Versa uit Drachten dit bericht doen uitgaan via www.friesland96.nl en onze WhatsApp groepen:

 

 

Op donderdag 4 april 2024 is aan dat proces van samengaan een officieel einde gekomen. Van onze notaris ontvingen we de definitieve en ondertekende statuten van de verenigingPostduiven Centrum Drachten en omstreken. Ons verenigingsnummer is 0256 . Het adres van ons clubgebouw isNoorderdwarsvaart 167B te Drachten . De bestuursleden zijn: Johannes Keuning (voorzitter), Albert Winkel (secretaris), Willy Dam (penningmeester), Wiebe van der Woude (lid) en Simon Kuipers (lid). Onze vereniging is bereikbaar via het e-mailadres:postduivencentrumdrachteneo@gmail.com.

 

 

Na het inventariseren van alle opties voor het samengaan en overleg met de leden hebben we gekozen voor de constructie om P.V. De Rode Doffer "op papier" (statutair) te laten voortbestaan. Van die vereniging hebben we de statuten laten aanpassen met een nieuwe naam, een nieuw bestuur, conform het format statuten voor een postduivenhoudersvereniging zoals we dat hebben opgevraagd bij het Bureau NPO, en conform de actuele Nederlandse wet- en regelgeving zoals dat bij de notaris bekend is. Het grote voordeel hiervan was dat we alle bestaande formaliteiten van de voortlevende vereniging konden laten bestaan, zoals bijvoorbeeld de rekeningnummers bij de bank, het energiecontract, enzovoort, enzovoort. Dit scheelde veel mutaties en voorkwam diverse problemen en lastige situaties. Het vermogen van P.V. Vice Versa is 1-op-1 ingebracht in de voortlevende vereniging. Op één lid na zijn ook alle leden gemuteerd naar de voortlevende vereniging. Eén lid besloot - nu er toch een nieuwe vereniging ging ontstaan - om dan in zijn woonplaats een nieuwe start te maken bij een bestaande vereniging, dus dat lid is wel behouden voor de sport. We zijn nu een financieel gezonde vereniging met ruim 40 NPO Basisleden, een ruim gebouw in eigendom en een Nationaal Inkorfcentrum dat alle klokkenmerken kan bedienen. Nu alle formaliteiten zijn afgerond gaan we ons richten op een nieuwe website, een opknapbeurt voor het gebouw en mogelijk ook ledenwerving in Drachten en omgeving. Uiteraard vroeg e.e.a. wel een aantal extra algemene ledenvergaderingen en diverse contacten met de notaris. Maar we kijken terug op een relatief eenvoudig en in goede harmonie verlopen proces van samengaan. Voor verenigingen die ook een samengaan overwegen is dit ons inziens een relatief eenvoudige route.

 

 

Postduiven Centrum Drachten en omstreken wil graag een professionele en gastvrije vereniging zijn voor de eigen leden en voor de gasten uit de (wijde) omgeving. We heten ook in 2024 graag een ieder weer van harte welkom in ons Nationaal Inkorfcentrum!

 

Vriendelijke groet,

 

Bestuur P.C. Drachten e.o.

-- INFORMATIE BLOG --


Ververs de site regelmatig voor het laatste nieuws!! Inkorf mogelijkheden 18-07 Helmsted NIC Drachten info volgt !!


Seizoen 2024 Gestart


Zo de kop is er af de eerste vlucht van het seizoen is vervlogen de uitslagen zijn elke week in het menu onder Uitslagen "2024" te vinden.

© 2023 Willem Dam

Contact

Duivensport Centrum Drachten en Omstreken

Noorderdwarsvaart 167 B

9201 KK Drachten.

E-Mail : postduivencentrumdrachteneo@gmail.com